Bộ chuyển đổi nguồn Van Essen Diver-MOD

Code: 134-2000000

Brand: VAN ESSEN INSTRUMENTS B.V.


Diver-MOD là giao diện Modbus cho Diver và được sử dụng để kết nối Diver với mạng RS485 bằng giao thức Modbus / RTU. Diver-MOD có cảm biến khí áp, có thể được sử dụng để chuyển đổi áp suất của Diver thành mực nước.

Một cấu hình Modbus điển hình được minh họa trong hình bên dưới. Trong sơ đồ, hai Diver-MOD được kết nối với PC / PLC. Kết nối này bao gồm cả giao tiếp dữ liệu và nguồn. Chiều dài cáp Modbus tối đa phụ thuộc vào tốc độ truyền, cáp, cấu hình mạng (2 dây hoặc 4 dây), v.v. Có thể đạt được chiều dài tối đa 1000 mét bằng cách sử dụng các thành phần phù hợp.