Van Giảm Áp P99

Model: P99
Hãng sản xuất: Belgas – Marsh Bellofram
Xuất xứ: USA
Trạng thái: Pre-oder