Van Giảm Áp P133

Model: P133
Hãng sản xuất: Belgas – Marsh Bellofram
Xuất xứ: USA
Trạng thái: Pre-oder