CNG VÀ LNG – giải pháp năng lượng xanh hiệu quả kinh tế

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống gas

CNG LÀ GÌ, THÀNH PHẦN CẤU TẠO?

CNG (Compressed Natural Gas) là khí thiên nhiên có thành
phần chủ yếu là CH4
– Methane (88%), không màu, không mùi,
không độc hại, được khai thác từ các mỏ khí tự nhiên hoặc khí
đồng hành trong quá trình khai thác dầu mỏ, qua nhà máy xử
lý để loại bỏ các tạp chất và các cấu tử nặng, sau đó được vận
chuyển bằng đường ống tới nhà máy nén khí. Tại đây, khí thiên
nhiên được nén lên áp suất 200 – 250 barg để tăng khả năng tồn
chứa, giảm chi phí vận chuyển.
Tại nơi tiêu thụ, CNG được giảm áp qua cụm thiết bị PRU
(Pressure Reducing Unit), tới áp suất yêu cầu của khách hàng
(thường là dưới 3 barg)
Xem thêm TẠI ĐÂY 
CUNG CẤP CNG
Cung cấp khí CNG

Cung cấp khí LPG

Cung cấp khí LPG
Cung cấp khí LPG
Cung cấp khí LNG
Khí LNG
Khí LNG

One thought on “CNG VÀ LNG – giải pháp năng lượng xanh hiệu quả kinh tế

  1. Pingback: Chính sách LNG của Trung Quốc, Nhật Bản, hàm ý cho Việt Nam – Phúc Sang Minh (JPS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *