An toàn, chất lượng với khí công nghiệp

Hiện tại chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh những khí công nghiệp như: NH3,CO2, Clo, Argon… Với một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại